A+ A A-

DUSZPASTERZE

Proboszcz: ks. kan. dr hab. Jarosław M. Lipniak, prof. PWT
ur. 2 lutego 1973 r. w Oławie
święcenia w stopniu prezbiteratu - 29 maja 1999 r.


Współpracownik: ks. mgr Tomasz Spyrka

 

Proboszczowie w parafii Witoszów Dolny od roku 1948:

1.     1948-1954 ks. Julian Król
2.     1955-1956 ks. Stefan Iwanicki
3.     1956-1975 ks. Bronisław Miklasiewicz
4.     1975-1989 ks. Edward Dudek
5.     1989-1994 ks. Henryk Bielawski
6.     1994-1998 ks. mgr Dionizy Drelichowski
7.     1998-2006 ks. mgr Jan Markocki
8.     2006-2008 ks. dr Marek Gałuszka
9.     2008 - ks. dr hab. Jarosław Lipniak, prof. PWT

Księża Współpracownicy:

1.     2013 - ks. mgr Łukasz Ziemski (do swojej śmierci 26.10.2014 r.)
2.     2014 - 2015 ks. dr Edward Zygmunt
3.     2015-2017 ks. mgr lic. Mariusz Pawlak
4.     2017-2021 ks. mgr Kamil Raczycki
5.     2021- ks. mgr Tomasz Spyrka