A+ A A-

OAZA

Ruch Światło-Życie, znany jako "Oaza", to ruch katolicki, który w 1954 r. założył Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywanej także Oazą Rodzin). Członkowie Oazy odkrywają prawdziwą radość płynącą ze wspólnoty i miłości Bożej. Jan Paweł II często mówił do młodych: “Nie bójcie się świętości, świętość jest dla każdego” i Oaza właśnie tego uczy.

Tematy poruszane na spotkaniach to m.in.: BÓG, WIARA, POWOŁANIE, MIŁOŚĆ, ŚWIADECTWO, ŻYCIE, ZNIEWOLENIA i wiele innych. Zastanawiamy się nad tymi tematami w oparciu o analizę fragmentów Pisma Św. W wakacje wyjeżdżamy na 15-dniowe rekolekcje, a w ciągu roku na krótsze rekolekcje i wycieczki.

Istniejące grupy formacyjne, do których należą dzieci i młodzież z naszej parafii:

  Grupa Wiek / Etap formacji Liczba osób w grupie /Liczba osób z parafii
1 Najstarsza grupa młodzieżowa   17-18 lat / po II stopniu Oazy Nowego Życia  5/3
2 Grupa młodzieżowa

 13-15 lat / większość po II stopniu Oazy Nowej Drogi  8/5
3 Oaza Dzieci Bożych 

 po I Komunii Świętej   12/4

Nierozerwalną częścią charyzmatu oazowego jest Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci). Spora część ministrantów z naszej parafii formuje się w Oazie.

Dzięki Oazie lepiej poznajesz Boga i zawierasz nowe przyjaźnie. W Oazie dzielimy się swoimi talentami, nie tylko muzycznymi. Przeżycie rekolekcji oazowych jest szansą na bardziej świadomie doświadczenie obecności Boga w Twoim życiu. Jak wyglądają takie rekolekcje?

15-dniowe rekolekcje oazowe to czas, w którym uczestnicy odpoczywają duchowo i fizycznie, odkrywają wartości, które coraz trudniej dostrzec w dzisiejszym świecie, poznają nowych rówieśników i uczą się samodzielności.

Rekolekcje oazowe podzielone są wg tzw. „stopni” wiekowych i formacyjnych (np. Oaza Nowego Życia 1, 2, 3; Oaza Nowej Drogi 1, 2, 3; Oaza Dzieci Bożych 1, 2, 3). Każdy z nich różni się tematyką, ale elementem łączącym wszystkie stopnie jest pogłębienie wiary i budowanie wspólnoty Kościoła przez codzienną Eucharystię, spotkania w małej grupie, modlitwę różańcową i wspólną zabawę.