A+ A A-

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Liturgiczna Służba Ołtarza


ZASADY MINISTRANTA

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

WSKAZANIA DLA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

- Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.

- Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.

- Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".

- Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.

- Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.

- Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.

- Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.

- Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

MODLITWY PRZED I PO SŁUŻENIU

PRZED SŁUŻENIEM

Oto za chwilę przystąpię "Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją".
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.
Amen.

PO SŁUŻENIU

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Liturgiczna Służba Ołtarza parafii
p.w. Nawiedzenia NMP w Witoszowie Dolnym

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
   

1. Piotr Bergander

2. Piotr Garbaciak

3. Piotr Gulczyński

4. Roman Żuberek

5. Artur Mastalerz

6. Bogdan Marczak

7. Damian Nowakowski

8. Łukasz Walczak

9. Marcin Bednarz

 

Ceremoniarze i lektorzy:

Ceremoniarze:

1. Jakub Halkowicz

2. Miłosz Nowakowski

Lektorzy:

1. Natalia Męczywór
2. Karolina Malinowska
3. Ewelina Malinowska
4. Iwona Halkowicz
5. Jakub Wicher 
6. Nikodem Nowakowski
7. Karol Brożyna
8. Dawid Szydłowski
9. Martyna Zając
10. Maria Muszewska
11. Alicja Korczyńska


Ministranci:

1. Mateusz Łach
2. Martyna Lulko
3. Bartosz Lulko
4. Elena Baranowska
5. Hanna Kaczmarczyk
6. Dominik Muszewski
7. Krzysztof Szymański
8. Emilia Męczywór
9. Kalina Nowakowska
10. Oliwia Szymańska

 

Kandydaci

1.
2. 
3.